Zberateľské euromince

Každá členská krajina eurozóny môže vydávať zberateľské euromince, ktoré sú zákonným platidlom len na území členského štátu eurozóny, ktorý ich vydal.

Národná banka Slovenska zabezpečuje predaj zberateľských euromincí len prostredníctvom zmluvných partnerov a stálych odberateľov.